Află-ți drepturile!

Ai dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale de care dispune societatea. Ca pacient, ai dreptul de a fi respectat ca persoană, fără nicio discriminare.

Ai dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale de care dispune societatea. Ca pacient, ai dreptul de a fi respectat ca persoană, fără nicio discriminare.

Află-ți drepturile!

Dreptul de a fi informat Dreptul de a fi informat

Dreptul de a fi informat

  • Dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
  • Dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
  • Dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării, în calitate de pacient internat.
  • Dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. 
  • Dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă. 
  • Dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său; Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
  • Dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
  • Dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării. 
  • Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.