14 Iulie 2015

Confidențialitate medic-pacient

 

Confidențialitatea medic-pacient este reglementată prin diverse acte normative și etice. În Legea Drepturilor Pacientului din România, referitor la confidențialitatea medic-pacient sunt stipulate următoarele: "Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale, sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia".

În Codul Internațional de Etică Medicală este prevăzut faptul că "va respecta dreptul pacientului la confidenţialitate. Este etic să divulge informaţia confidenţială atunci când pacientul consimte la aceasta sau atunci când există un pericol sau o ameninţare iminentă la adresa pacientului sau a celorlalţi şi această ameninţare poate fi îndepărtată numai prin încălcarea confidenţialităţii.”