06 Iulie 2015

Furnizori de servicii medicale

 

Furnizorii de servicii medicale oferă, în baza unui contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, serviciile de sănătate tuturor asiguraților. Persoanele neasigurate beneficiază, în mod gratuit, numai de serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal. 

Unități medicale publice pe sectoare

Unități medicale sectorul 1

Denumirea unității Adresa Telefon

Spitalul Clinic "Sf. Maria"

Bd. Ion Mihalache nr. 37-39

021 222 35 50*

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 30-32

021 316 93 66*

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială Prof. Dr. Dan Theodorescu

Calea Plevnei nr. 19

021 314 25 08*

Spitalul de Urgență Prof. Dr. Agrippa Ionescu

Str. Arh. Ion Mincu 7

021 222 60 56

Spitalul Universitar de Urgență Elias

Bd. Mărăști nr. 17

021 316 16 00*
021 316 16 04-10

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca

Calea Floreasca nr. 8

021 317 01 21*
021 599 23 00*

Spitalul Regina Maria București

Calea Floreasca nr. 14 A

 

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila

Calea Griviței nr. 4

021 318 91 84*

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia

Bd. Ion Mihalache 11

021 318 89 30*

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică, Balneoclimatologie

Bd. Ion Mihalache 11

021 318 64 82*

Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri

Calea Griviței 218

021 224 09 47*

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice

Piața Lahovari nr. 1

021 319 27 51*

Spitalul Clinic Universitar CF Nr. 2 București

Bd. Mărăști nr. 63

021 316 25 31-33*
021 316 25 23*

Spitalul Clinic de Urgență Militar Central Dr. C. Davila

Str. Mircea Vulcănescu nr. 88

021 319 30 51

Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spatială "Gral. Dr. Av. Victor Anastasiu"

Str. Mircea Vulcănescu nr. 88

021 317 65 25

Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare Dr. C-tin Zamfir

Calea Plevnei nr. 131 Sector 1

 

Inspectoratul de Poliție Sanitară

Str. Spiru Haret nr. 14

021 311 21 80*

Institutul Național de Endocrinologie C. I. Parhon

Bd. Aviatorilor nr. 34

021 317 20 41*

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan

Str. Mănăstirea Căldărușani nr. 9

0318 05 93 01-02*

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulator și Medicină Preventivă

Str. Washington nr. 8-10

021 230 29 80*

C.D.T. Dorobanți

Cal. Dorobanților nr. 32

021 211 34 30*

CMDTA Ștefan Milcu

Bd. Cobălcescu nr. 26

021 313 88 05-07*

Institutul Național de Hematologie Transfuzională București

Str. C-tin Caracas nr. 2-8

021 031 425 1230 *
031 425 1231*

Agenția Naționala de Transplant

Str. C-tin Caracas nr. 2-8 Et. 4 Sector 1

021 0317 101 473

Centrul Național Pt. Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București

Str. George Vraca nr. 9

021 313 89 64*
021 313 38 09*

Agenția Naționala a Medicamentului

Str. Av. Sănătătescu 48

021 317 11 01*

 

Unități medicale sectorul 2

Denumirea unității Adresa Telefon

Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon

Șos. Pantelimon nr. 340

021 255 40 90*

Spitalul Clinic Dr. Cantacuzino

Str. Ion Movilă nr. 5-7

021 210 71 00*

Spitalul Județean Ilfov Sfinții Împarați C-tin și Elena

Bd. Basarabia nr. 49-51

021 324 11 61

Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor

Bd. Ferdinand nr. 35

021 252 00 57*

Policlinica cu plată nr. 1

Str. Batiștei nr. 27

021 314 81 13*

Spitalul Clinic Colentina

Șos. Ștefan cel Mare nr. 19-21

021 317 32 45 *
021 318 06 15*
021 316 58 95 *

C.D.T. Dr. Grozovici

Str. Grozovici nr. 1

021 211 12 30

Centrul de Sănătate RATB

Str. Dr. Grozovici nr. 6

021 318 34 10*

Institutul de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș

Str. Dr. Grozovici nr. 1

021 201 09 80*

Spitalul de Pneumologie Sf. Ștefan

Șos. Ștefan cel Mare 11

021 210 39 36*

Serviciul de Ambulanță al Municipiului București + Ilfov

Str. M. Eminescu nr. 226

021 211 64 80*

S.C.M. Dr. Scafa Udriște și asociații

Sos. Pantelimon nr. 292

021 255 40 20*

Spitalul Sf. Ciprian (Preluat de Spitalul Sf. Pantelimon)

Sos. Pantelimon nr. 27

021 252 82 05*
021 252 78 55

Institutul Clinic Fundeni

Sos. Fundeni nr. 258

021 318 04 24*
021 318 04 25-40 *
021 318 04 00-14 *

Institutul Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic

Șos. Fundeni nr. 258

021 318 88 11*

Institutul Clinic de Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni

Șos. Fundeni nr. 258

021 315 37 10

Centrul metodologic de reumatologie Prof. Dr. I. Stoia

Str. Thomas Masaryk 5

021 211 68 48*

Institutul Oncologic Bucuresti Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu

Șos. Fundeni nr. 252

021 227 10 00*
021 227 10 01*

Institutul de nutriție, diabet și boli metabolice Prof. Dr. N. Paulescu

Str. Ion Movilă nr. 5-7

021 210 84 99*

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu

Șos. Fundeni nr. 258

021 302 11 10*

Institutul pentru Ocrotirea mamei și copilului Dr. Alfred Rusescu

Bd. Lacul Tei nr. 120

021 242 27 13*
021 242 27 12*
021 243 30 32

IOMC - Maternitatea Polizu

Str. Polizu, nr. 38-52

021 316 89 12*
021 316 92 04*

Spitalul Clinic de Copii Dr. V. Gomoiu

Bd. Basarabiei nr. 21

021 323 22 30

Spitalul Clinic Malaxa

Șos. Vergului nr. 12

021 255 54 05*

Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului București

Str. Avrig nr. 72

021 252 32 16*
021 252 39 97*
021 252 49 03*
021 252 79 78*
021 252 81 47*

Inspecția Sanitară de Stat

Str. Spiru Haret, Nr. 14

Pache Protopopescu

021 313 77 39
021 252 40 67
021 253 26 53

Serviciul de Statistică și Informatică Medicală

Bd. Reconstrucției nr. 6

021 324 21 27

Institutul de Medicină Sportivă

Bd. Basarabia nr. 37-39

021 318 47 05*
021 318 47 06*

Academia de Științe Medicale

Șos. Ștefan cel Mare nr. 19-21 (corp B et. 2)

 

Școala Națională de Săntate Publică și Management Sanitar

Str. Vaselor nr. 31

021 252 04 25*
021 252 80 22*
021 252 35 51*

Spitalul de Urgență al M. I. Prof. Dr. D. Gerota

Bd. Ferdinand nr. 50

021 252 33 34*

Centrul Național de Perfecționare în domeniul sanitar București

Str. Bodești nr. 1

021 255 15 74*
021 255 03 60*

 

Unități medicale sectorul 3

Denumirea unității

Adresa

Telefon

Spitalul Clinic Colțea

Bd. I. Brătianu nr. 1

021 387 41 00*

Cabinete Medicale Grupate Vitan

Cal. Dudești 104-124

021 323 49 70*

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. V. Babeș

Șos. Mihai Bravu 281

021 317 27 27-31*

Spitalul Prof. Dr. C-tin Angelescu

Str. Aleea Căuzași nr. 49-51

021 323 30 40-42*
021 323 30 24

C.D.T. Dr. V. Babeș

Șos. Mihai Bravu nr. 281

021 317 95 03
021 317 95 04-05
0788 201 790

C.D.T. Titan

Bd. N. Grigorescu nr. 41

021 340 03 35
021 340 01 80

Spitalul de Psihiatrie Titan - Dr. C-tin Gorgoș

Str. N. Grigorescu nr. 41

021 341 20 31-34*

Institutul Național de Recuperare, Medicină fizică și Balneoclimatologie

Str. Băniei nr. 19

021 314 49 72
021 313 53 30

Institutul de Virusologie "Ștefan S. Nicolau"

Șos. Mihai Bravu 285

021 324 25 90

 

Unități medicale sectorul 4

Denumirea unității

Adresa

Telefon

Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan

Șos. Vitan Bârzești 13

021 334 50 75*

021 332 15 15*

Maternitatea Bucur

Str. Între Gârle nr. 10

021 312 01 72

021 330 57 15

021 330 50 90

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Sklodowska Curie

Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 20

021 460 42 60*

021 460 30 26*

Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni

Șos. Berceni nr. 10

021 334 30 25*

021 334 30 26*

021 334 30 27*

Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr. Nicolae Robănescu"

Str. Dumitru Mincă Nr. 40

021 460 00 68

Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia

Șos. Berceni nr. 10-12

021 334 43 02*

021 334 42 66*

021 334 49 73*

021 334 45 02*

021 334 49 93*

021 334 44 83*

Spitalul Clinic de Boli Dermato-venerice Prof. Dr. S. Longhin

Cal. Șerban Vodă nr. 216

021 337 49 90*

Spitalul de Bolnavi Cronici și Geriatrie Sf. Luca

Șos. Berceni nr. 12

021 334 30 10*

021 334 30 11*

Centrul Medico-Social Sf. Luca

Șos. Berceni nr. 12

021 334 37 25

S.C.M. Dr. Popescu Daniel și Asociații

Cal. Șerban Vodă nr. 211

021 336 55 03

Institutul Național Neurologie și Boli Neurovasculare București

Șos. Berceni nr. 10-12

021 334 30 04*

021 334 30 03*

021 334 49 31*

Institutul de Medicină Legală Prof. Dr. Mina Minovici

Șos. Vitan Bârzesti 9

021 332 12 17*

021 332 11 56*

 
 

Unități medicale sectorul 5

Denumirea unității

Adresa

Telefon

Spitalul Clinic Prof. Dr. Burghele

Șos. Panduri nr. 20

021 410 69 10*

Spitalul de Ftiziopediatrie

Str. Lacul Bucura nr. 40

021 336 26 08*

Institutul Național de Expertiză Medicală și Recup. Capacității de Muncă

Șos. Panduri nr. 22

021 200 0700
021 411 5133

Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcționala ORL Prof. Dr. D. Hociotă

Str. Mihail Cioranu 21

021 410 21 70

Institutul de Pneumoftiziologie Prof. Dr. Marius Nasta

Șos. Viilor nr. 90

021 335 69 10

Institutul de Sănătate Publică București

Str. Dr. Leonte nr. 1-3

021 318 36 20*
021 318 36 21*

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pt. Microbiologie și Imunologie Cantacuzino

Spl. Independenței 103

021 528 71 00*
021 528 72 00*
021 306 91 00*

021 306 92 00*

Institutul Național pentru Medicină Complementară și Alternativă Buc.

Șos. Panduri nr. 22 Corp 2A Sector 5

021 410 03 09

Centrul pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice de uz uman

Spl. Independenței 103

021 638 38 00

Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș"

Spl. Independenței Nr. 99-101

021 319 27 32
021 319 27 33
021 319 27 34

C.M.D.T. A. Kretzulescu

 

021 315 93 24
021 314 85 61

 

Unități medicale sectorul 6

Denumirea unității

Adresa

Telefon

Spitalul Universitar de Urgență București

Spl. Independenței 169

021 318 05 22*
021 318 05 43*

Ambulatoriu SUUB

 

021 318 05 15*
021 318 05 22*

Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witing București

Calea Plevnei 142-144

021 317 00 68*
021 312 94 25*

Centrul Medical Regiei

Bd. Regiei nr. 8

021 638 40 55

Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineret Sf. Stelian

Str. Ing. Cristian Pascal nr. 25-27 sector 6

021 315 49 61

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu

Cal. Giulești nr. 5

021 316 12 81*
021 316. 12. 83
021 316. 12. 87
021 316. 12. 88

 

Sursa: www.cmb.ro/spitale

 

Furnizori de servicii de sănătate de urgență

În Municipiul București există mai multe unități medicale publice, de stat, care sunt furnizori ai serviciilor de sănătate de urgență.

Pentru o situație urgentă trebuie însă apelat numarul  unic 112!

Pentru a putea aprecia corect dacă o situaţie este de urgenţă, cetăţeanul trebuie să răspundă la următoarea întrebare: „Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?”

Denumirea unității

Adresa

Telefon

Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca

Calea Floreasca nr 8, București

021/599.23.00

Spitalul Clinic de Urgență Universitar

Splaiul Independenței 169, București

021.318.05.19/29

Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon

Șos Pantelimon Nr 340-342, Sector 1, București

021/255.40.90

Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan

Șos. Vitan Bârzești nr.13, sector 4, București

021/334.51.90

Spitalul Clinic de Urgență  Bagdasar-Arseni

Șoseaua Berceni 12, București

021/334.30.54

Spitalul Clinic de Urgență Militar Central dr Carol Davila 

Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, București

0213193051

Spitalul de Urgență Elias 

Bd. Mărăști nr. 17, sector 1, București

0213161600; 0213161602

Spitalul  de Urgență Chirurgie  Plastică, Reparatorie și Arsuri

Calea Griviței nr. 218, sector 1, București

021/224.09.47

Spitalul de Urgență Prof. Dr. Agrippa Ionescu 

 

Str. Arh. Ion Mincu nr. 7, sector 1, Bucuresti

021260956

Spitalul de Urgență Prof. Dr. D. Gerota, București

Bd. Ferdinand nr. 50, sector 2, București

021 316 7170

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice

Piața Alexandru Lahovari 1, București

021/319.27.52

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București

021/316.93.66

Spitalul Clinic de Urgență Copii M.S. Curie

Bulevardul Constantin Brâncoveanu 20, București

021/460.30.60;

021/460.42.60

 

Sursa: www.cmb.ro/spitale

 

Transport medical de urgență

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (S.A.B.IF.) este o unitate sanitară cu un caracter de unicitate nu numai la nivelul municipiului București si al judetului Ilfov dar chiar și la nivelul întregii țări. Este o unitate medicală strategică, având ca specific lucrul în regim de așteptare 24 de ore din 24, 365 de zile pe an.

Transportul pacienților, medicamentelor, produselor biologice (sânge și organe) și al personalului medico-sanitar se face în program continuu, asigurându-se necesarul de asistență medicală de urgență pe întreg teritoriul Municipiului București și judetului Ilfov, iar daca este cazul și în afara acestuia, 24 de ore din 24 .

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov funcționează în colaborare cu Pompierii, Poliția sau Unități ale MApN pe baza unor protocoale încheiate între Ministerul Sănătății și aceștia.
Pentru a asigura o mai buna rezolvare a solicitărilor, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov are organizate substații de ambulanță în sectoarele 1, 3, 4, 5 și 6 pe raza municipiului București, și substații în localitățile: Bragadiru, Brănești, Buftea, Chiajna, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești,Săftica, Snagov, Vidra, Voluntari, pe raza județului Ilfov sediul central fiind și substație de sector pentru sectorul 2.

Un numar de 174 de ambulanțe din care 20 sunt tip „C”, 60 sunt tip „B”, 31 sunt tip „AMD” și 63 de tip „A”,având echipajul format în funcție de specificul activității de asistență medicală, din 1, 2 sau 3 persoane cuprinzând: doctori, asistenți medicali și ambulanțieri, sunt trimise în teritoriu pentru a rezolva cele 950 solicitări în medie pe 24 de ore, număr ce crește cu 30-40 % în caz de epidemie sau pandemie.

 

Sursa: www.sabif.ro