14 Iulie 2015

Programe Naționale de Sănătate

 

Programele naționale sunt un ansamblu organizat de activități si servicii, instituite prin lege în scopul prevenirii și tratării unor boli cu consecințe grave asupra stării de sănătate a populației și, în unele cazuri (SIDA, TBC), cu risc epidemiologic crescut. Activitățile profilactice și tratamentul specific acestor boli sunt finanțate din Bugetul statului și din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în limite stabilite anual prin Legea Bugetului de Stat.

Programele naționale sunt proiectate, implementate și coordonate de Ministerul Sănătății, iar obiectivele lor sunt stabilite de aceeași instituție împreuna cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Camera Federativă a Medicilor, cu reprezentanți ai asociațiilor profesionale științifice medicale, ai clinicilor universitare, unităților de cercetare, organizațiilor neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, precum și cu reprezentanți ai populației.

Ministerul Sănătății și Familiei organizează împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate licitații la nivel național pentru achiziționarea medicamentelor și materialelor sanitare specifice pentru consumul în spitale și în ambulatoriu, în vederea realizării programelor de sănătate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitație electronică.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate este autorizată să încheie și să deruleze contracte de achiziții publice pentru medicamentele și materialele specifice necesare realizării programelor de sănătate ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acesteia.

Programele naţionale de sănătate care vor fi derulate și finanțate în 2017 și în 2018 de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și structura și obiectivele acestora, au fost aprobate astăzi de Guvern. Hotărârea prevede continuarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate aflate în derulare în condițiile asigurării sustenabilității financiare a acestora.

Astfel, începând cu 1 aprilie 2017, Ministerul Sănătăţii va derula şi finanţa 15 programe naționale cu impact major asupra sănătății publice, după cum urmează: 

1.Programul național de vaccinare;

2.Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare;

3.Programul național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV;

4.Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;

5.Programul național de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor;

6.Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață şi muncă;

7.Programul național de securitate transfuzională;

8.Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat;

9.Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică;

10.Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;

11.Programul național de boli endocrine;

12.Programul național de tratament dietetic pentru boli rare;

13.Programul național de management al registrelor naționale;

14.Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate;

15.Programul național de sănătate a femeii și copilului.

Programele naţionale de sănătate publică se finanţează de la bugetul Ministerului Sănătății, din bugetul de stat și din venituri proprii, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.

De asemenea, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va derula şi finanţa 14 programe naționale de sănătate curative:

1.Programul național de boli cardiovasculare;

2.Programul național de oncologie;

3.Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive);

4.Programul național de diabet zaharat;

5.Programul național de tratament al bolilor neurologice;

6.Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei;

7.Programul național de tratament pentru boli rare;

8.Programul național de sănătate mintală

9.Programul național de boli endocrine;

10.Programul național de ortopedie;

11.Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;

12.Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică;

13.Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice;

14.Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță.

Programele naţionale de sănătate curative se finanţează de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.

Programele naționale de sănătate se adresează în egală măsură persoanelor asigurate și neasigurate, permițând astfel controlul adecvat al problemelor de sănătate pentru care sunt concepute și accesul echitabil la servicii de sănătate imperios necesare, inclusiv la servicii de prevenție primară și secundară. 

Implementarea programelor naționale de sănătate are ca deziderat pe termen lung diminuarea diferențelor în ceea ce privește starea de sănătate între populația României și cea a UE, precum și între grupuri defavorizate și situația medie națională.